Overgangsregler - bytte av klubb


Nye overgangsregler vedtatt av forbundsstyret gjelder fra 1. juli 2022

  • Medlemmer av Norsk Karateforbund kan kun representere en klubb innen sin idrett. 
  • Skifte av klubb kan bare skje en gang pr. kalenderår. 
  • Klubbskiftet må dokumenteres med bekreftelse fra begge klubber. 
  • Klubben som avgir medlemmet må bekrefte at alle økonomiske forpliktelser er oppfylt - og klubben som opptar nytt medlem må bekrefte at kontingent er betalt.
  • Overgangen gjøres effektiv når forannevnte betingelser er bekreftet og overgangsavgift på kr 480,- er innbetalt til Norsk karateforbund.
  • I tilfeller hvor utøver må bytte klubb grunnet skifte av bopel, studier borte fra hjemmet eller avtjening av militærtjeneste, bortfaller kravet om overgangsavgift.

Klikk på linken under for utfylling av overgangsskjema. 

Husk også å laste ned samtykkeskjema i PDF som skal signeres av begge klubber og sendes til norskkarateforbund@gmail.com