NORSK KARATEFORBUND

ETABLERT I 2022 FOR Å REPRESENTERE NORSK KARATE I WORLD KARATE FEDERATION

Siste nyheter fra Norsk Karateforbund

Trykk på overskrift for å lese hele saken.

"Helgen 20.21 mai arrangerte Gladsaxe Karate Klub et stort åpent internasjonalt stevne i København. Stevnet hadde i underkant av 700 startende og ca 50 dommere fra Danmark, Sverige, Polen, Nederland, Tsjekkia og Norge.

Norsk Karateforbund deltok på idrettstinget i Bergen som observatører med president Kjell Sivertsen, Styremedlem Gunnar Nordahl (helt fra USA) og sekretær Kjell Jacobsen. Det var knyttet stor spenning til søknaden fra Norsk karateforbund om opptak i Norges Idrettsforbund (NIF).

I forbindelse med Premier League Karate 1 i Rabat, Marokko ble det avholdt WKF dommerkurs i Kata og Kumite. Katakurset inneholdt også en instruksjonsdel hvor instruktører fra Shotokan, Shito-ryu, Goju-ryu, Wado-ryu og Gensei-ryu viste de viktigste prinsippene fra de nevnte stilartene.