Nyheter

"Helgen 20.21 mai arrangerte Gladsaxe Karate Klub et stort åpent internasjonalt stevne i København. Stevnet hadde i underkant av 700 startende og ca 50 dommere fra Danmark, Sverige, Polen, Nederland, Tsjekkia og Norge.

Norsk Karateforbund deltok på idrettstinget i Bergen som observatører med president Kjell Sivertsen, Styremedlem Gunnar Nordahl (helt fra USA) og sekretær Kjell Jacobsen. Det var knyttet stor spenning til søknaden fra Norsk karateforbund om opptak i Norges Idrettsforbund (NIF).

I forbindelse med Premier League Karate 1 i Rabat, Marokko ble det avholdt WKF dommerkurs i Kata og Kumite. Katakurset inneholdt også en instruksjonsdel hvor instruktører fra Shotokan, Shito-ryu, Goju-ryu, Wado-ryu og Gensei-ryu viste de viktigste prinsippene fra de nevnte stilartene.

WKF har utpekt en kommisjon som skal utarbeide et forslag til WKFs holdning ovenfor IOCs policy vedrørende tilrettelegging for internasjonal deltagelse av russiske og belarussiske utøvere som stiller seg nøytrale til krigføringen i Ukraina.

Den største og yngste troppen i et nordisk mesterskap noensinne hadde forberedt seg godt til dette som var årets høydepunkt for mange. Både støtteapparat, coacher og supportere hadde lagt alt til rette for at utøverne skulle kunne prestere og ha en best mulig opplevelse i Gøteborg.

Mina Lie gikk helt til topps i kata junior under årets nordiske mesterskap i Gøteborg. Norge stilte med fem utøvere i kata; Aurora, Sara, Maria, Ruben og Mina.