Bredde

Aktiviteten i klubbene og regionene er hele fundamentet i et særforbund. Det å ta vare på barn og ungdom, gi dem motivasjon og inspirere dem til å ta neste steg er noe av det viktigste for å kunne utvikle, ikke bare talenter men alle som vil drive med idretten vår.  

Enten man ønsker å konkurrere eller bare trene karate, så må vi sørge for at treningen preges av glede og mestring. Som ledere, trenere og forbilder må vi ha utøveren i fokus og gi dem en best mulig opplevelse på trening slik at man gleder seg til neste gang.