Om Norsk Karateforbund

Norsk Karateforbund består av 38 klubber med ca 3000 medlemmer. Forbundsstyret ble valgt av klubbene på det første ordinære årsmøte 21. juni 2022. Styrets arbeid er basert på frivillighet og økonomien i forbundet er i hovedsak inntekt fra klubbene sin medlemsavgift. I tillegg har Norsk Karateforbund knyttet til seg flere sponsorer som hver og en har betydd mye for å kunne etablere et nytt forbund og drive aktivitet.

Toppidrettsavdelingen består av sportsansvarlig og et trenerteam. I tillegg til styret er det enkeltpersoner som jobber tett opp mot sportsansvarlig med administrativ støtte, som påmelding gjennom Sportdata og informasjon ut til klubber og utøvere ang. stevner og samlinger samt bestilling av reise og overnatting internasjonalt. Sportsansvarlig rapporterer til styret. Den enkelte region er oppsatt med regionstrener som rapporterer til sportsansvarlig.

Dommerkomiteen er valgt av styret og består av leder og 2 medlemmer som representerer de mest erfarne dommerne i Norge. Dommerkomiteen har også utpekt en dommer som regionsansvarlig i regionene Øst, Sør, Vest og Nord/Midt-Norge. 

Stevner nasjonalt og regionalt. Styret har etablert en kontaktperson og et team som skal bistå klubbene som arrangerer stevner og mesterskap.