Bruk av hjelm og vest for de yngste kumite utøverne

04.03.2024

Norsk Karateforbund har, på linje med med samtlige andre WKF nasjonale særforbund, mottatt følgende skriv fra WKF (oversatt fra engelsk):  Til: Nasjonale Særforbund i WKF

Det har kommet til vår oppmerksomhet at enkelte nasjonale forbund ikke overholder sikkerhetskravene i Kumite-reglene, spesielt bruken av vernehjelmer for de under 14 år. Dette er ikke akseptabelt.

Artikkel 2 i Kumite-reglene sier tydelig at for deltakere under 14 år er bruk av WKF-godkjent WKF-hjelm og ekstern brystbeskytter obligatorisk. Skulle det oppstå mangel på hjelmer, er det akseptabelt å tilby sett med hjelmer per tatami, og deretter desinfisere hjelmene mellom ulike brukere.

Artikkel 17 gir nasjonale forbund en viss valgfrihet når det gjelder reglene for nasjonale konkurranser, men forbyr samtidig klart enhver endring av reglene som gjelder deltakernes sikkerhet. Å ikke følge sikkerhetsreglene er uakseptabelt, spesielt når det gjelder de yngste konkurrentene. Å ignorere disse reglene vil også gi enhver arrangør alvorlig juridisk og økonomisk eksponering dersom en hendelse skulle inntreffe, da en saksøker vil kunne påpeke uaktsomhet i samsvar med overtredelse av sikkerhetshensyn ivaretatt av WKF-konkurransereglene.

Ethvert forbund som ikke overholder reglene må umiddelbart iverksette tiltak for å rette opp situasjonen.

Med hilsen

Antonio Espinós

WKF president