Gunnar Nordahl oppnevnt som leder av ny kommisjon i WKF

27.04.2023

WKF har utpekt en kommisjon som skal utarbeide et forslag til WKFs holdning ovenfor IOCs policy vedrørende tilrettelegging for internasjonal deltagelse av russiske og belarussiske utøvere som stiller seg nøytrale til krigføringen i Ukraina. 

Kommisjonens mandat er å fremlegge beslutningsgrunnlag for WKFs eksekutiv komite innen juni dette år. Kommisjonen skal bestå av presidentene for Asian Karate Federation, Pan American Karate Federation, Oceanic Karate Federation, African Karate Union, og 1ste visepresident i European Karate Federation. 

Gunnar Nordahl fra Norsk Karateforbund er oppnevnt som kommisjonens leder.