Idrettstinget i Bergen 2023 Søknad fra Norsk Karateforbund UTSATT!

05.06.2023

Norsk Karateforbund deltok på idrettstinget i Bergen som observatører med president Kjell Sivertsen, Styremedlem Gunnar Nordahl (helt fra USA) og sekretær Kjell Jacobsen. Det var knyttet stor spenning til søknaden fra Norsk karateforbund om opptak i Norges Idrettsforbund (NIF).

Torsdag ettermiddag fikk vi tilsendt link til programmet som sa at vår søknad skulle behandles allerede før lunsj på fredag. Torsdag kveld før tinget ble imidlertid vår president kontaktet av idrettsstyret med forslag om å utsette saken. Begrunnelsen var at det kunne være en fordel at både idrettsstyret, kretser og særforbund fikk bedre tid til vurdere alle momenter i saken som har vist seg å være både kompleks og vanskelig å sette seg inn i.  

Både Kjell Sivertsen og Gunnar Nordahl hadde forberedt seg godt med hvert sitt innlegg. Begge håpet å få fremføre dette selv om saken skulle utsettes. Her hadde imidlertid dirigentene for tinget klare føringer på at enten måtte noen foreslå saken utsatt eller så ble den stående for avstemming. Kun hvis den ble stående kunne man holde innlegg fra Norsk Karateforbund.

2. Visepresident Sondre Gullord gikk dermed på talerstolen og holdt et innlegg med forslag om at saken om søknad fra Norsk Karateforbund utsettes til høsten 2023 på et ekstraordinært idrettsting. Salen stemte for dette og at det skal holdes et ekstraordinært ting til høsten.

Norsk Karateforbund ser dette som svært positivt da idrettsstyret her signaliserer at man ikke ønsker en avstemming på idrettstinget som gikk i vår disfavør pga manglende forståelse av saken blant delegatene. 

Søknaden til Norsk Karateforbund skal opp på nytt i et ekstraordinært idrettsting til høsten 2023. 

At dette forslaget kom opp ser vi på som en "halv seier" og at idrettsstyret tar saken og søknaden alvorlig. Vi krysser fingrene og ser frem til høstens ekstraordinære idrettsting.