Nordisk møte i forkant av VM kongressen

31.10.2023

Representanter fra alle de nordiske medlemslandene møttes til en uformell prat i forkant av VM kongressen. Diskusjonen dreide seg om de nordiske lands utvikling av vår idrett og aktuelle internasjonale saker.

 Det er av stor interesse å komme i gang med et sportslig samarbeid som kan bidra til internasjonal utvikling og heve nivået med tanke på det nye VM formatet og kvalifisering til dette.

De norska representantene var visepresident Anita Myhren og sekretær Kjell Jacobsen