Norges Kampsportforbund har trukket ankesaken i CAS

06.07.2023

Den 21. juni 2023 trakk Norges Kampsportforbund ankesaken som de opprettet i CAS mot WKF og Norsk Karateforbund.  Det er ikke gitt noen begrunnelse for denne beslutningen men det er på det rene at uansett utfall i CAS så ville dette ikke endret noe i forhold til at det er Norsk Karateforbund som representerer WKF i Norge. 

Dette er Norges Kampsportforbunds styrevedtak nr 43 som det henvises til i referatet fra Kamsporttinget:

Vedtak 43

  1. Styret vedtok med 8 mot 2 stemmer at man ikke kan være medlem både i Norges Kampsportforbund og Norsk Karateforbund. Man må velge. Dette fordi de to forbundene etter omstendighetene utøver konkurrerende virksomhet jf. NIFs lov § 14- 6. Det vises spesielt til at begge forbundene per i dag konkurrerer om å få medlemskap i WKF på permanent basis og om å være representant for WKF i NIF. Norsk Karateforbunds virksomhet utfordrer Norges Kampsportforbunds mangeårige lovpålagte virksomhet og hindrer eller vesentlig vanskeliggjør denne.
  2. Styret vedtar også enstemmig at man opprettholder satsingen og aktiviteten som planlagt etter budsjett inntil medlemskapet i WKF er avgjort. 

Når man nå har trukket saken i CAS skulle det være tydelig at begrunnelsen om at man konkurrerer om permanent medlemskap i WKF og om å være WKFs representant NIF bortfaller.

Vi håper fremover at utøvere og klubber kan få den fulle fokus og at WKF aktivitet regionalt kan gjenopptas. Norsk Karateforbund oppfordrer klubbene til å påta seg å arrangere stevner slik at de mange utøverne rundt i landet igjen kan få konkurrere jevnlig og ofte.