Norsk Karateforbund har fått permanent medlemskap i WKF

26.10.2022

Flere viktige saker skulle opp til avstemming under WKF sin kongress under VM for kadett, junior og under 21 i Konya, Tyrkia 25. oktober.

For Norges del var det knyttet mest spenning til saken om permanent medlemskap for Norsk Karateforbund. Kongressen skulle først stemme over om Norges Kampsportforbund skulle fratas sitt medlemskap i WKF permanent. Innstillingen fra Executive Commitee var klar og kongressen stemte for at Norges Kampsportforbund mister sitt WKF medlemskap permanent med kun 1 stemme imot og 3 som stemte blankt.

Deretter stemte kongressmedlemmene for at Norsk Karateforbund får permanent medlemskap i WKF. Ingen stemte imot og ingen stemte blankt. Dermed vedtok en enstemmig kongress at Norsk Karateforbund har fått permanent medlemskap i WKF og skal representere WKF i Norge.

En delegasjon fra Norges Kampsportforbund med presidenten i spissen hadde et 10 minutter langt innlegg for kongressen i forkant av avstemmingen uten at dette påvirket resultatet.