Norsk Karateforbund ønsker å takke!

17.04.2024

I forbindelse med nordisk mesterskap i Reykjavik, Island, ønsker Norsk Karateforbund å rette en stor takk til alle våre sponsorer som bidrar stort både økonomisk og med utstyr! Vi må også takke spesielt våre dommere, støtteapparat, foresatte og ikke minst utøverne, som det tross alt er de det hele dreier seg om. Dette er ren dugnad hvor både dommere, foresatte, utøvere og flere i støtteapparatet betaler alle kostnader selv!

Med nesten 60 stykker i troppen totalt så ble det lagt merke til av de andre nordiske land, måten Norge støtter det nordiske samarbeidet på og ikke minst støtten til Norsk Karateforbund. 

                                                                                                   TAKK!