Norsk Karateforbund ønsket velkommen på EKF kongressen

24.05.2022

WKF og EKF president Antonio Espinós gikk på talerstolen under EKF kongressen i Gaziantep Tyrkia og annonserte at et nytt forbund var etablert i Norge. Han benyttet anledningen til å presentere "Secretary General" Kjell Jacobsen og ønsket Norsk Karateforbund velkommen og lykke til.

Presidenten sa også at nasjonale forbund har forpliktelser som medlem og må jobbe for å utvikle og styrke WKF og vise at de kan representere WKF nasjonalt på en god måte i henhold til statuttene. Det er ikke WKF som skal gjøre jobben for det nasjonale forbundet men de selv som må ta ansvar og prioritere WKF, sa presidenten.

Han understreket også at WKF følger utviklingen nøye i enkelte land og nevnte også nasjoner som har fått inndradd WKF godkjenningen. Dette har vært krevende prosesser men nødvendig. Om oppgaven er vanskelig og tung vil vi heller ta den utfordringen enn at WKF skal nedprioriteres i forhold til stilarter, var presidentens klare melding.

Polen ble spesielt nevnt i denne sammenheng. De hadde vært igjennom en tung og vanskelig prosess med dannelsen av nytt forbund, men fremsto nå som en sterk WKF representant med flere gode resultater og store WKF arrangementer på sin CV.

Polish Karate Union var også en sterk bidragsyter til at karate nå er på programmet i European Games 2023 i Polen.