Nytt internasjonalt verv til Kjell Jacobsen

28.02.2023

Kjell Jacobsen ble nylig oppnevnt som medlem av WKFs regelkommisjon.

Norsk Karateforbund gratulerer vår sekretær Kjell Jacobsen som nyoppnevnt medlem av World Karate Federation Competition Rules & World Ranking Commission. Som navnet tilsier er dette organet i WKF som utarbeider konkurranseregler og fastsetter systemet for internasjonal ranking.

Lar seg kombinere med dommergjerningen

Jacobsen har siden mars 2020 vært medlem av WKFs tekniske komite. Han er nå glad for å påta seg et nytt WKF-verv, og ser frem til å kombinere vervet med internasjonal dømming de neste årene.

- Det er viktig for norsk karate at vi både har aktive, internasjonale dommere og personer i internasjonale verv. Den tekniske komiteen I WKF og Competition Rules and World Ranking Commission jobber tett sammen. Når jeg nå som aktiv dommer trer inn i sistnevnte komite vil jeg se regelverket fra den praktiske siden, og gjøre meg erfaringer som kan resultere i konkrete forbedringsforslag, forteller Jacobsen.

Viktig anerkjennelse

Kommisjonen som Jacobsen nå blir medlem av, består av representanter fra Italia, Spania, Canada, Slovakia, Egypt, Japan, Sverige og Norge. Den ledes av Gunnar Nordahl fra Norge.

- Vi i Norsk Karateforbund er selvfølgelig glade på Kjells vegne, og stolte over at enda en norsk representant blir oppnevnt til et internasjonalt verv. Dette sier noe om kompetansen og erfaringen vi har på karate her hjemme i Norge, og det er positivt at denne blir anerkjent også internasjonalt, sier Kjell Sivertsen, president i Norsk Karateforbund.