Velkommen til KATA og KUMITE samling med dømming i Haugesund lørdag 25. og søndag 26. sept.

20.09.2022

Utøvere og dommere samles i Haugesund for trening og matching og sosialt samvær. Benytt anledningen til å komme i gang med uformell konkurranseaktivitet med hjelp og veiledning fra dommere, coacher og dyktige instruktører. Det er lagt opp til at alle utøvere får gå mange matcher både i Kata og Kumite. Se invitasjonen under med info om tid og sted. VEL MØTT!