Forbundsting 2024 - Nytt styre valgt

25.06.2024

Norsk Karateforbund gjennomførte sitt forbundsting søndag 16. juni. På tinget ble blant annet nytt styre valgt.

- Vi ønsker å takke alle klubbene som deltok på årets forbundsting. Protokollen fra tinget vil publiseres på våre nettsider når denne er ferdigstilt av protokollfører og signert av protokollundertegnere, sier Kjell Gunnar Jacobsen, sekretær i Norsk Karateforbund

Stian Berglund ny president

På forbundstinget ble det nye styret enstemmig valgt. Styret består i kommende tingperiode av følgende:

  • President Stian Berglund
  • Visepresident Anne Hofmo Bjølgerud
  • Styremedlem norsk medlem av EKF/WKF Gunnar Nordahl
  • Styremedlem Kjell Gunnar Jacobsen
  • Styremedlem Kjell Sivertsen
  • Styremedlem Tove Cathrine Børmark
  • Styremedlem Geir Hjerpaasen
  • Styremedlem Espen Retzius
  • Styremedlem/ungdomsrepresentant Sara Luong Thorsen

- Det nyvalgte styret fikk mandat av tinget til å jobbe med å supplere styret med ett kvinnelig styremedlem, i tråd med vedtektene. Om noen av klubbene har forslag til aktuelle kandidater kan undertegnede kontaktes direkte, opplyser Jacobsen.

Nytt styre konstituert

Allerede 19. juni gjennomførte det nye styret sitt første møte, hvor styret ble konstituert. Diskusjonene på dette første møtet var preget av engasjement og mange gode tanker rundt styrets arbeid fremover.

- Det nyvalgte styret ønsker å takke forbundetstinget for tilliten, og setter stor pris på muligheten for å nedlegge en innsats for idretten vår fremover. For styret vil den viktigste saken i styreperioden være det pågående arbeidet med å få forbundet tilbake inn i den organiserte idretten i Norge, samt skape sportslig aktivitet her hjemme i Norge. I tillegg til dette er det bred enighet i styret rundt viktigheten av god informasjon til klubbene – både om prosessen med å komme inn igjen i NIF, og den sportslige aktiviteten, sier den nyvalgte presidenten Stian Berglund.

Organisasjon og kommunikasjon

Allerede i løpet av sommeren vil det jobbes i styret med ferdigstillingen av en organisasjonsmodell for styret, samt utformingen av et årshjul for den kommende perioden.

- Det er viktig for oss å få organisert oss på en måte som gjør oss best mulig rustet til å skape sportslig aktivitet, samt støtte klubbene våre, til tross for at vi ikke har tilgang til samme ressurser som andre særforbund. Styret vil fremover bruke forbundets nettsider, samt andre kommunikasjonsverktøy som nyhetsbrev, for å skape enda tettere dialog med klubbene våre, avslutter Berglund.