Nyheter

Da jeg i November i fjor trakk meg fra styret I Norges Kampsportforbund var dette på bakgrunn at jeg ikke med god samvittighet kunne fortsette uten å være i konflikt med mine forpliktelser som styremedlem i World Karate Federation (WKF). En kan med god grunn kritisere meg for å ikke ha tatt konsekvensen av dette på et tidligere tidspunkt, men...

Fredag 22. april har vi mottatt brev fra President Antonio Espinòs i World Karate Federation, som informerer om at WKF Executive Committee har akseptert Norsk Karateforbund som WKF sitt nasjonale forbund i Norge. Medlemskapet forventes ratifisert av WKF kongressen i oktober 2022.